Książka jest jak ogród noszony w kieszeni.


Blog > Komentarze do wpisu

Gips i glina, czyli radość tworzenia

W ramach realizacji projektu "Wielopokoleniowy kufer babci", który skierowany jest do seniorów 60+, wzrosła aktywność lokalnego społeczeństwa. Do grupy docelowej należy 50 osób z gminy. Uczestniczą oni w różnych zajęciach m.in. z arteterapii. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Vivere i Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie wraz z innymi partnerami z gminy. Współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Wielopokoleniowy kufer babci

Arteterapia to terapia przez sztukę. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów.

Wielopokoleniowy kufer babci

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie seniorom dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Takie cele przyświecają Środowiskowemu Domu Samopomocy w Cieszanowie, który prowadził już zajęcia z gliny i gipsu, a w przygotowaniu zajęcia z filcowania, decoupage i carvingu. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach projektu.

Wielopokoleniowy kufer babci

W zajęciach uczestniczy grupa 20 osobowa z Cieszanowa i dowożone są dwie grupy po 15 osób z Dachnowa i Starego Lublińca. Powstają bardzo ciekawe prace. Najważniejsze jednak jest to, że zajęcia przynoszą wiele radości i integrują seniorów. Zabierają ich w inny świat, gdzie nie ma szarej rzeczywistości ale panosząca się wszędzie SZTUKA. Arteterapia opiera się bowiem na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę.

Wielopokoleniowy kufer babci

Każda grupa ma swojego opiekuna:

  • Cieszanów - Marta Kopciuch bibliotekarz MBP w Cieszanowie
  • Dachnów - Danuta Myśliwy bibliotekarz MBP Filia w Dachnowie
  • Stary Lubliniec - Leokadia Szczygieł bibliotekarz MBP Filia w Starym Lublińcu

Opiekunowie grup uczestniczą we wszystkich zajęciach i odpowiedzialni są za udzielanie informacji dotyczącej realizacji projektu.

Zajęcia w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cieszanowie prowadzą: Helena Kudyba, Anna Pachołek i Dorota Sanok. 

 Lubaczów TV pokazał "W obiektywie" materiał z jednych zajęć. Można go obejrzeć pod linkiem http://www.lubaczow.tv/pl/42546/97105/W_obiektywie_30.11.2012_r.html

 

 

piątek, 01 lutego 2013, mbpcieszanow

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu: