Książka jest jak ogród noszony w kieszeni.


Blog > Komentarze do wpisu

Wielopokoleniowy kufer babci

Stowarzyszenie VIVERE w Cieszanowie przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie zaprasza osoby w wieku 60+ z Gminy Cieszanów do udziału w projekcie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wielopokoleniowy kufer babci

ORGANIZATORZY PROJEKTU: Stowarzyszenie VIVERE

WSPÓŁPRACA W RAMACH KOALICJI ZAWIĄZANEJ PRZY MBP W CIESZANOWIE:

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie (Filia w Dachnowie i Starym Lublińcu);
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie;
  3. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie;
  4. Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie;
  5. Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie;
  6. Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie;
  7. Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu; 
  8. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich;

28 czerwca 2010 roku została podpisana Umowa Partnerstwa na rzecz
rozwoju społeczeństwa lokalnego Gminy Cieszanów w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Cieszanowie. Wyżej wymienieni partnerzy oraz podmiot
składający ofertę wchodzą w skład tego partnerstwa. Do tej pory
działalność koalicji skupiała się na organizacji czasu wolnego dla
dzieci i młodzież podczas wakacji ("Uśmiechnięte wakacje").

Jednym z celów kolacji jest m.in. opracowanie
oferty dla seniorów i osób niepełnosprawnych (paragraf 2,punkt 5),
dlatego też pomysł na poszerzenie działalności partnerstwa i realizacja w/w projektu.

Mając na uwadze starzejące się społeczeństwo, chcemy poprzez ten
projekt wesprzeć osoby 60+ działaniami, które skupią się nie tylko w
jednej miejscowości gminy, czyli w Cieszanowie, ale także w dwóch innych
(Dachnów i Stary Lubliniec). W ten sposób umożliwimy im łatwiejszy
kontakt z naszą ofertą i zlikwidujemy barierę dostępności, która mogłaby
wystąpić w trakcie naboru, ponieważ komunikacja miejska na naszym
terenie nie jest za dobra. Grupa w Cieszanowie obejmuje 20 osób, w Dachnowie 15 osób i w Starym Lublińcu 15 osób.

Projekt obejmuje cykl spotkań, warsztatów, wyjazdów i zajęć integracyjnych, ze szczególnym nastawieniem na współpracę pokoleń.

ZAJĘCIA PLANOWANE DLA SENIORÓW W RAMACH REALIZACJI ZADANIA:

1) Według naszej oceny, bardzo ważne jest działanie na rzecz profilaktyki zdrowia, czyli sport i turystyka. W związku z tym proponujemy:

-  Aerbik z piłką (body ball), który oprócz zaangażowania wszystkich partii mięśniowych w trakcie zajęć, rozwija zmysł równowagi;

- Wycieczki do rezerwatów w regionie (Miłków, Jedlina, Kobyle Jezioro) na znajdujące się tam ścieżki dydaktyczne, w "towarzystwie" kijków trekkingowych połączone z ogniskiem;

2) Ważne jest zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez integracyjne zajęcia, które poprzez pracę rąk ćwiczą słabnące napięcie mięśni. Proponujemy więc arteterapię. Podczas tych zajęć seniorzy nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń, ponieważ głównym ich celem jest umożliwienie im dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie
materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Proponowane zajęcia integracyjne, które będą się odbywały w pracowniach Środowiskowego Domu Samopomocy:

- ceramika - wspólne wykonanie misy metodą wałeczków;
- odlewy z gipsu i ich malowanie;
- filcowanie - wykonanie filcowego obrazu;
- carving - szybki kurs dekorowania potraw;
- decoupage - zdobienie tą technika kuferka;

3) Wyzwaniem tego projektu będzie włączenie osób starszych w sferę aktywności obywatelskiej, czyli przeciwdziałanie e-wykluczeniu. W budowaniu kompetencji cyfrowych, czyli nauka podstaw obsługi komputera i Internetu, a także telefonu komórkowego, pomocna będzie współpraca pokoleń. Do pomocy w tych zajęciach zaangażujemy gimnazjalistów, którzy przy okazji będą mogli nauczyć się historii regionu od osób, które same w niej uczestniczyły.

4) Chcąc zachęcić seniorów do budowania sieci społecznych, aktywności społecznej, a co za tym idzie wolontariatu, planujemy przeprowadzić cykl zajęć międzypokoleniowych.

- Biblioterapeutyczne spotkanie seniorów z przedszkolakami na temat " Wszystkie dzieci są kolorowe", które rozwija empatię w grupie i służy jej integracji. Inspiruje osoby starsze do pomocy dzieciom w zrozumieniu tematu i wykonaniu określonych zadań.
- "Z malowanej skrzyni" - zajęcia seniorów i uczniów klas IV-VI, podczas których osoby starsze uczą o tradycji ludowej regionu. Wyciągają ze skrzyni rzeczy i opowiadają, do czego służyły, czy jak się je robiło np. koronkowa serwetka, tara, cep i inne.

5) "Człowiek, który nie zna swojej historii jest jak dziecko". Osoby starsze są najczęściej skarbnicą wiedzy o tym, co było. Biblioteka w Cieszanowie prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej dostępne na stronie http://mbp.cieszanow.archiwa.org/. Pomocny w gromadzeniu, a zwłaszcza opisaniu starych fotografii i dokumentów, jest Zespół CATL, w skład którego wchodzą osoby starsze. W trosce o lokalną historię, proponujemy poszerzenie liczby członków Zespołu CATL o miejscowości Dachnów i Stary Lubliniec. Ta działalność wzmocni aktywność społeczną seniorów, którzy staną się dowartościowani i potrzebni.   

6) Region nasz charakteryzuje się wielokulturowością, dlatego rozwijając ścieżkę regionalną, zorganizujemy wycieczki autokarowe szlakiem architektury drewnianej naszego powiatu, do najważniejszych cerkwi (Nowy Lubliniec, Cieszanów, Radruż, Gorajec, Prusie). Przewodnikami w tych wyprawach będą gimnazjaliści, którzy przy pomocy przygotowanych  prezentacji multimedialnych będą zapoznawali seniorów z historią konkretnej świątyni.

7) Żyjemy w świecie, gdzie na każdym kroku wkrada się język angielski, dlatego żeby zlikwidować barierę językową zorganizowany będzie dla seniorów kurs podstaw tego języka. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ta znajomość może się przydać.

8) W styczniu obchodzony jest dzień babci i dziadka, dlatego w ramach projektu, w 3 miejscowościach zorganizowane będzie "Spotkanie pokoleń", które już od paru lat organizuje Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu. Podczas tej imprezy dzieci i młodzież przygotują część artystyczną, a na seniorów będzie czekał poczęstunek i zabawa do białego rana.

9)Piknik rodzinny - podsumowanie projektu. Piknik odbędzie się w czerwcu w Cieszanowie. W organizacji pomogą seniorzy (50 osób), którzy stanowią grupę docelową projektu - będzie to dla nich sprawdzian z bycia aktywnym w społeczności lokalnej. Zaplanują oni jakie będą  organizowane zawody sportowe i konkursy dla rodzin oraz przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich przygotują poczęstunek. Wszyscy seniorzy grupy docelowej otrzymają pamiątkowy upominek z tytułem realizowanego projektu. Dla najbardziej aktywnych osób zostaną przygotowane specjalne dyplomy i upominki. Na pikniku będzie także organizowany kiermasz i wystawa prac rękodzielniczych mieszkańców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

KOORDYNATORZY PROJEKTU:

  • Urszula Kopeć-Zaborniak (MBP w Cieszanowie)
  • Mirosław Turza (Stowarzyszenie VIVERE, ŚDS w Cieszanowie)
poniedziałek, 05 listopada 2012, mbpcieszanow

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
Gość: globalcare, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/12/27 16:42:18
Zaangażowanie osób starszych w życie społeczne to bardzo cenna inicjatywa. Wielu naszych seniorów czuje się często samotnymi, a w ten sposób mogą na nowo zaistnieć wśród innych.
-
2jkow
2013/09/26 13:26:07
czasem starsze babcie i dziadkowie to fajne "zgredki" ;)